Kontakt

NAŠA DJECA d.o.o.
za nakladničku djelatnost
Velika cesta 90
10 020 Zagreb
Hrvatska
www.nasa-djeca.hr

info@nasa-djeca.hr

redakcija@nasa-djeca.hr

 

Prodaja
Telefon: (01) 39 09 460
Faks: (01) 39 09 468
prodaja@nasa-djeca.hr

 

Internetska prodaja
Telefon: (01) 39 09 472
info@nasa-djeca.hr

 

Skladište

Telefon: (01) 39 09 466

Faks: (01) 39 09 469