Slikovnice

Moja naj učilica - Brojevi

Predškolska vježbenica za grafomotoriku i učenje brojeva.
Poticajni zadaci za učenje brojeva te prilagođene grafomotoričke vježbe pripremaju dijete predškolskoga uzrasta za buduće školske izazove na zabavan i kreativan način.


ABC
4-6
26,25 kn
Vježbenice
4-6
49,90 kn
Za najmlađe
2-4
49,90 kn
Za najmlađe
4-6
49,90 kn
Za najmlađe
4-6
49,90 kn
Vježbenice
2-4
69,90 kn
Vježbenice
4-6
49,90 kn
Vježbenice
2-4
49,90 kn
Vježbenice
4-6
49,90 kn
ABC
4-6
49,90 kn
Vježbenice
2-4
59,85 kn
Vježbenice
4-6
49,90 kn
Bojanke
4-6
16,80 kn