Slikovnice

Volim boje - Moja velika bojanka

Patka kaže kva-kva i nosi ti ovu fantastičnu bojanku! Na 192 stranice naći ćeš puno prizora za bojenje i šaranje. Bojice u ruke! Bojenje je korisna aktivnost za djecu jer se na taj način koncentriraju na oblike i boje i vježbaju grafomotoričke sposobnosti.


Bojanke
4-6
39,90 kn
Bojanke
4-6
16,80 kn
Bojanke
2-4
29,90 kn
Bojanke
4-6
34,90 kn
Bojanke
2-4
26,15 kn
Bojanke
2-4
26,15 kn
Za najmlađe
2-4
39,90 kn
Za najmlađe
2-4
39,90 kn
Za najmlađe
4-6
39,90 kn
Za najmlađe
4-6
39,90 kn
Bojanke
4-6
29,90 kn
Za najmlađe
1-2
26,25 kn
Bojanke
2-4
24,99 kn
Bojanke
4-6
34,90 kn
Za najmlađe
4-6
129,00 kn
Za najmlađe
4-6
99,00 kn
Bojanke
2-4
24,90 kn
Vježbenice
2-4
32,97 kn
Bojanke
2-4
56,00 kn
Igra i učenje
2-4
39,90 kn
Za najmlađe
4-6
24,00 kn
Za najmlađe
4-6
24,00 kn
Za najmlađe
4-6
24,00 kn
Za najmlađe
2-4
139,00 kn
Bojanke
2-4
29,90 kn
Igra i učenje
2-4
29,90 kn